Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Sekretariat

  • Andreja Novak - dipl. upravna organizatorka, specialistka managementa, svetovalka generalnega sekretarja
  • Urška Nardoni - univerzitetna diplomirana pravnica, svetovalka generalnega sekretarja za pravna vprašanja
  • Polona Bobič - dipl. upravna organizatorka, finančnica VII/2-II
  • Danijela Žvab - diplomantka upravnih ved, finančnica VII/2-II
  • Tanja Kadunc - diplomirana organizatorka-menedžerka, poslovna sekretarka VII/2
  • Branka Pintar - diplomirana ekonomistka, strokovna sodelavka VII/2-II 
  • Borut Goli - dipl. varstvoslovec, sistemski administrator VII/1
  • Maja Domjanić, diplomirana ekonomistka, poslovna sekretarka VII/2
  • Bojan Brank - poslovni sekretar, vodja pisarne VI


Glavna pisarna:

  • Mojca Šraj - diplomantka upravnih ved, strokovna sodelavka, višja svetovalka
  • Renata Kotar - upravna tehnica, administratorka V
  • Verica Jurjavčič - ekonomska tehnica, administratorka Ve-pošta: info(at)varuh-rs.si