Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Center za človekove pravice

Center za človekove pravice opravlja širše naloge in ne obravnava pobud.
Med nalogami so zlasti

 • promocija,
 • informiranje,
 • izobraževanje,
 • usposabljanje,
 • priprava analiz in poročil s posameznih področij spodbujanja in varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
 • organiziranje posvetovanj glede uresničevanja, spodbujanja in varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
 • sodelovanje s civilno družbo, sindikati in drugimi državnimi organi,
 • dajanje splošnih informacij o vrstah in oblikah pritožb na mednarodne organe zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
 • sodelovanje v mednarodnih organizacijah ter združenjih na evropski in svetovni ravni, ki delujejo na področju uresničevanja, spodbujanja in razvoja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Zakonske določbe glede Centra za človekove pravice (50.b člen zakona) so začele veljati 1. januarja 2019.

Center vodi namestnik varuha Miha Horvat. Njegova pomočnica je dr. Simona Drenik Bavdek, univ. dipl. pravnica, svetnica Varuha.

 • Jerneja Turin, univerzitetna diplomirana pravnica, Svetnica
  Področje dela: svetovalka-analitičarka centra za človekove pravice

 • Miha Nabergoj, univerzitetni diplomirani pravnik, Svetnik
  Področje dela: svetovalec-analitik centra za človekove pravice