Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji

Številka: 0404-1/2016-5   
Datum: 07.03.2016   

Varuh človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh) v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), objavlja

namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji (PDF)

 

Predmet prodaje je službeno vozilo:

 • osebni avtomobil Toyota Avensis D4D, Luna
 • letnik: 2007
 • število prevoženih kilometrov: 160.000 km
 • datum prve registracije: 19. 10. 2007
 • število sedežev: 5
 • identifikacijska številka: SB1DA56L30E080897
 • moč motorja: 110 kW
 • delovna prostornina motorja: 2.231 cm3
 • barva: črna
 • stanje avtomobila: registriran do 19. 10. 2016


Oprema vozila:

 • klima,
 • ABS,
 • 4 zračne blazine,
 • daljinsko centralno zaklepanje,
 • električni pomik stekel spredaj in zadaj,
 • električna nastavljiva zunanja ogledala,
 • radio,
 • servo volan,
 • volan nastavljiv po višini


Osebni avtomobil bo Varuh človekovih pravic RS prodal ponudniku, ki bo v postopku pogajanj ponudil najvišjo ceno. Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru prenizko ponujene cene ne bo pristopil k sklenitvi prodajne pogodbe.

Prodaja osebnega avtomobila se izvaja po načelu »videno-kupljeno«. Vse stroške, povezane s sklenitvijo neposredne pogodbe in stroške, ki bodo nastali po preteku roka prevzema (npr. stroški garažnine) nosi kupec. Kupec mora na lastne stroške poskrbeti za odvoz vozila z lokacije, kjer se nahaja.

Kupec je dolžan celotno kupnino plačati v enkratnem znesku v roku 8 dni od  podpisa pogodbe, oziroma izstavljenega računa, na račun Proračun Republike Slovenije: SI56 01100-6300109972, sklic 18 13145-91852015. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

Varuh človekovih pravic RS bo prenos in izročitev osebnega avtomobila opravila po plačilu celotne kupnine, kupec pa ga je dolžen prevzeti v 5 dneh od plačila celotne kupnine na naslovu Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, o čemer bo Varuh človekovih pravic RS pripravil primopredajni zapisnik.

Ogled osebnega avtomobila je možen ob predhodni najavi na telefonsko številko: (01) 475 00 28 ali na elektronski naslov: kristijan.lovrak@varuh-rs.si

Varuh človekovih pravic RS ponudbe za nakup osebnega avtomobila zbira od dneva objave 7. 3. 2016 do (vključno) dneva izteka objave 22. 3. 2016 na elektronski naslov: info@varuh-rs.si ali na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti z oznako: »Ponudba za nakup osebnega avtomobila pod št: 0404-1/2016-5 – ne odpiraj«, na zadnji strani označeni z nazivom in naslovom ponudnika. V sporočilu mora morebitni interesent obvezno navesti svoje podatke (ime priimek, naslov), telefonsko številko ali naslov elektronske pošte ter ceno.

Varuh človekovih pravic RS bo po izteku roka za oddajo ponudbe vse pravočasne ponudbe pregledal in v skladu z določbo 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti z zainteresiranimi osebami opravil pogajanja o ceni. S ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za osebni avtomobil, bo sklenjena neposredna prodajna pogodba najkasneje v 15. dneh po izbiri, o čemer bo izbrani ponudnik obveščen po (elektronski) pošti.

Natisni:

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudb za opravljanje fizičnega in tehničnega varovanja poslovnih prostorov Varuha človekovih pravic RS. ...

Več

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju (št. 0101-1/2012, z dne 10. 4. 2012 – v nadaljevanju Pravilnik), ki pri Varuhu človekovih pravic opredeljuje...

Več

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki pri Varuhu človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh) opredeljuje...

Več

Varuh človekovih pravic RS objavlja

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

za izvajanje storitev spremljanja medijev in eventualno izvajanja analiz (kliping...

Več
Državni preventivni mehanizem (DPM)

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) objavlja podaljšanje roka za zbiranje ponudb za uvrstitev na seznam zdravnikov – ekspertov, ki bodo Varuhu nudili...

Več
Državni preventivni mehanizem (DPM)

Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki ga je izdala varuhinja človekovih...

Več

Številka: 0404-1/2016-5   
Datum: 07.03.2016   

Varuh človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh) v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju...

Več