Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo prve faze evalvacije pilotnega projekta Zagovornik – glas otroka

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki pri Varuhu človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh) opredeljuje postopke javnega naročanja do zakonsko predpisanih vrednosti, vas vabimo, da predložite svojo ponudbo za izdelavo prve faze evalvacije pilotnega projekta »Zagovornik – glas otroka«, ki ga izvaja Varuh v partnerskem sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) že od leta 2006.

Podrobnosti povabila najdete v priponki.

 

*****************************************************************


V zvezi s povabilom k oddaji ponudbe št. 0408-74/2016 smo prejeli dve vprašanji:

Vprašanje 1:

1. Pogoj:
Ponudnik mora s ponudbo zagotavljati strokovno sposobnost izvedbe 1. faze evalvacije pilotnega projekta »Zagovornik – glas otroka«

Način dokazovanja pogoja št. 1:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje s potrdilom o strokovni usposobljenosti vsaj enega zaposlenega na strani izvajalca, in sicer opravljanja raziskav in evalvacij na področju socialnega varstva.

ð  Kaj točno je mišljeno s 'potrdilom'? Ali mora delodajalec za zaposlenega izdati posebno potrdilo o strokovni usposobljenosti ali so dovolj reference zaposlenega (npr. izpis iz baze SICRIS)?

 

Odgovor 1:

Kot strokovno usposobljenost zahtevamo izkazovanje ustreznih referenc pri sodelovanju v prejšnjih naročilih, in sicer opravljanja raziskav in evalvacij na področju socialnega varstva. 

 

Vprašanje 2:

Priloga 1, točka 6:

Ponudba je veljavna do __________

ð  Je tukaj mišljen datum pred sklenitvijo pogodbe z izvajalcem (torej 31. 10.) ali datum, dokler faza 1 ne bo dokončana (torej 30. 11.)?

 

Odgovor 2:

Ponudba mora biti veljavna vsaj do 30. 11. 2016.

Natisni:

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudb za opravljanje fizičnega in tehničnega varovanja poslovnih prostorov Varuha človekovih pravic RS. ...

Več

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju (št. 0101-1/2012, z dne 10. 4. 2012 – v nadaljevanju Pravilnik), ki pri Varuhu človekovih pravic opredeljuje...

Več

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki pri Varuhu človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh) opredeljuje...

Več

Varuh človekovih pravic RS objavlja

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

za izvajanje storitev spremljanja medijev in eventualno izvajanja analiz (kliping...

Več
Državni preventivni mehanizem (DPM)

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) objavlja podaljšanje roka za zbiranje ponudb za uvrstitev na seznam zdravnikov – ekspertov, ki bodo Varuhu nudili...

Več
Državni preventivni mehanizem (DPM)

Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki ga je izdala varuhinja človekovih...

Več

Številka: 0404-1/2016-5   
Datum: 07.03.2016   

Varuh človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh) v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju...

Več