Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Povabilo za oddajo ponudbe za opravljanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih, predstavitvenih in drugih izdelkov Varuha človekovih pravic RS

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudb za opravljanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih, predstavitvenih in drugih izdelkov Varuha človekovih pravic RS.

Vsebina povabila in razpisna dokumentacija sta dostopna na tej povezavi.

Natisni:
Zagovorništvo otrok

Na podlagi 25.a in 25.b člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZvarCP - UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) in 10. člena Splošnega akta o načinu...

Več
Državni preventivni mehanizem (DPM)

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali...

Več


Na podlagi 10. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo) in 23. člena Poslovnika Varuha...

Več

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudb za izvajanje storitev tiskanja publikacij in predstavitvenega gradiva.

Vsebina povabila in razpisna...

Več

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudb za opravljanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih, predstavitvenih in drugih...

Več