Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Popravek podatkov v Poročilu DPM za leto 2016

Pri ponovnem preverjanju seštevka izdanih priporočil ob obisku Centra za tujce smo ugotovili, da je pri ročnem seštevanju priporočil prišlo do pomote (Poročilo DPM za leto 2016, str. 159). Državni preventivni mehanizem je Centru za tujce podal 15 priporočil, ta jih je sprejel 8 (in ne 2), ni sprejel treh (in ne 8, kot je bilo prvotno izračunano). Število uresničenih priporočil tudi po pregledu ostaja enako: uresničena so 4 priporočila.


Legenda                 Skupaj         Sprejeto      Nesprejeto     Uresničeno     Ni podatka
Število priporočil       15 (ne 14)     8 (in ne 2)   3 (in ne 8)      4                    0
Delež                    100 %           53.33 %      20.00 %        26.66 %          0 %

Zaradi tega popravka se posledično nekoliko spremeni tudi skupni seštevek vseh priporočil (Poročilo PM za leto 2016, str. 10), in sicer je skupno število vseh priporočil 675 in ne 674, sprejetih je 246 (in ne 240), nesprejetih 60 (in ne 65), število uresničenih ostaja enako.

Nekateri mediji ste korektno povzemali v poročilu in številčnem povzetku podano informacijo in zapisali, da naj bi imel 'največ nesprejetih priporočil Varuha na vesti Center za tujce', kar pa po pregledu in ponovnem izračunu ne drži.
Centru za tujce oziroma Ministrstvu za notranje zadeve se za nenamerno napako iskreno opravičujemo. Prav tako se za nenamerno napačno podajanje informacije opravičujemo vam.

Pravo sliko sodelovanja z obiskanimi ustanovami kaže predvsem vsebinski del besedila posameznega izdanega priporočila, številke so le del te slike.
Poudarjamo, da je odzivanje ministrstva in policije na naša priporočila sicer zgledno.