Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Mednarodno sodelovanje

SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI ORGANIZACIJAMI ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

S sorodnimi institucijami (ombudsmani oziroma varuhi človekovih pravic)

 • IOI – mednarodno združenje ombudsmanov. Srečujemo se na rednih letnih skupščinah in med predstavniki izvolimo vodilne za določeno območje. Tako prvi ombudsman, Ivan Bizjak, kot drugi, Matjaž Hanžek, sta bila regionalna direktorja IOI za srednjo in vzhodno Evropo (4-letni mandat).
 • AOM - mreža ombudsamnov Sredozemlja
 • CRONSEE – mreža ombudsmanov jugovzhodne Evrope za pravice otrok: srečujemo se na rednih letnih srečanjih o temah iz področja pravic otrok, v sodelovanju pripravljamo dogodke in publikacije.
 • ENOC – Evropska mreža za otroke: srečujemo se na letnih srečanjih, poročamo o varovanju pravic otrok v Sloveniji. Člani mreže smo od leta 2003.
 • SEE NPM - mreža državnih preventivnih mehanizmov jugovzhodne Evrope

Z institucijami Sveta Evope

 • GANHRI - svetovna zveza Nacionalnih institucij za človekove pravice (Global Alliance of National Human Rights Institutions)
 • ENHRI – Evropska mreža Nacionalnih institucij za človekove pravice. S spremembo Zakona o Varuhu leta 2017 je Varuh dobil podlago za izpolnjevanje pogojev za nacionalno institucijo (NHRI) s statusom A po Pariških načelih. Jeseni 2018 je vložil zahtevek za priznanje statusa A. V okviru NHRI deluje Svet varuha za človekove prvice, ki zagotavlja pluralnost in vključuje civilno družbo v skrb za človekove pravice, ter Center za človekove pravice, ki je zadolžen za analize s področja človekovih pravic in njihovo promocijo. Nacionalne institucije se srečujejo na rednih srečanjih.
 • ECRI – Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti: poročamo o stanju na področju diskriminacije, sodelujemo na konferencah.
 • CPT
 • Komisar Sveta Evrope za človekove pravice – sodelujemo v projektih Focal point oziroma Peer to Peer.
 • Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
 • Arhivska stran nekdanjega Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji

Z institucijami Organizacije združenih narodov

 • Visoki komisar za človekove pravice - Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek - Travnik se je 31. 1. 2008 na delovnem kosilu srečala z Visoko komisarko združenih narodov za človekove pravice Louise Arbour. Komisarka za človekove pravice Michelle Bachelet je insitucijo Varuha obiskala leta 2018, leta 2019 pa se je srečala tudi z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino in s člani Sveta varuha za človekove pravice.
 • UNDP
 • SPT
 • Poododbor OZN
 • Stalna misija Slovenije pri OZN
 • Generalni sekretar OZN
 • UPP - univerzalni periodični pregled

Z institucijami Evropske unije

 • EVROPSKI VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC – s to institucijo, ki ni nadzorna institucija Varuha človekovih pravic v Sloveniji, sodelujemo v okviru srečanj Liason officer (oficirjev za zveze) in se z njim srečujemo ob različnih priložnostih. Evropski varuh človekovih pravic Nikiforus Diamandouros je leta 2003 obiskal Slovenijo, leta 2006 pa je kot častni član sodeloval na konferenci Soočimo se z diskriminacijo, ki jo je pripravila institucija Varuha človekovih pravic RS. 
 • FRA - Agencija Evropske unije za temeljne pravice
 • Sodišče EU v Luxemburgu
 • Iniciativa Evropske skupnosti proti diskriminaciji

OVSE (OSCE) - organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi