Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Poslovanje zunaj sedeža

Varuh človekovih pravic opravlja za vse tiste, ki ne morejo priti osebno v Ljubljano, razgovore zunaj sedeža (zgodovina razgovorov od leta 1995).

Povprečno enkrat na mesec s svojimi sodelavci obišče določen predel Slovenije. Ob tej priložnosti se lahko posamezniki, ki so se predhodno prijavili na razgovor, srečajo z njim ter mu predstavijo svoje težave.

Informacije, kdaj in kje bodo razgovori potekali, in način prijave so objavljeni v javnih občilih ter na naši spletni strani. 

Za razgovore se je treba predhodno prijaviti na številki 030 720 225. Varuh na podlagi prijav določi ekipo sodelavcev, ki se lahko potem temeljito posveti težavam posameznikov, ki pridejo na razgovore.

Program obiskov v letu 2019:

  • 9. 1. 2019 Ajdovščina
  • 6. 2. 2019 Bistrica ob Sotli
  • 6. 3. 2019 Trbovlje
  • 3. 4. 2019 Dolenjske toplice
  • 8. 5. 2019 Koper
  • 5. 6. 2019 Maribor
  • 3. 7. 2019 Gornji Petrovci
  • 7. 8. 2019 Prevalje
  • 4. 9. 2019 Kamnik
  • 2. 10. 2019 Preddvor
  • 6. 11. 2019 Tolmin
  • 4. 12. 2019 Vojnik

  Varuh pa prav tako ni pozabil na tiste, ki jim je vzeta prostost. Od leta 2007 to opravlja v vlogi Državnega preventivnega mehanizma po t. i. opcijskem protokolu. 

  Prej je to opravljal kot Varuh človekovih pravic. Opravil je obiske

  in drugih zavode z omejeno svobodo gibanja ter po teh obiskih vedno poda tudi poročilo o tem, kaj bi bilo treba izboljšati, da bi bile tem ljudem zagotovljene človekove pravice.