Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Kabinet varuha

Anamarija Pia Škulj, univ. dipl. pravnica, vodja kabineta, višja svetnica
Telefon: 01 475 00 32
E-pošta: pia.skulj(at)varuh-rs.si

Nataša Kuzmič, univ. dipl. novinarka, diplomantka Londonske šole za odnose z javnostmi, svetovalka Varuha za odnose z javnostmi, višja svetnica
Telefon: 01 475 00 35
E-pošta: natasa.kuzmic(at)varuh-rs.si

Nina Omerza, univ. dipl. politologinja, predstavnica Varuha za odnose z javnostmi, višja svetnica
Telefon: 01 475 00 45
E-pošta: nina.omerza(at)varuh-rs.si

Barbara Eržen, univ. dipl. ekonomistka, svetovalka Varuha za mednarodne odnose, svetnica
Telefon: 01 475 00 06
E-pošta: barbara.erzen(at)varuh-rs.si

Eva Uranjek, univ. dipl. novinarka, predstavnica Varuha za strateško komuniciranje, višja svetnica
Telefon: 01 475 00 68
E-pošta: eva.uranjek(at)varuh-rs.si

Nataša Mazovec - magistrica strateškega komuniciranja, strokovna sodelavka v kabinetu, višja svetovalka
Telefon: 01 475 00 63
E-pošta: natasa.mazovec(at)varuh-rs.si