Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

PROMOCIJA / PUBLIKACIJE / PROJEKTI

Promocija institucije Varuh človekovih pravic RS (Varuh), njenega poslanstva, dela, projektov in drugih aktivnosti je bistvena, saj poznavanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in poznavanje delovanje Varuha omogoča prve korake k uveljavljanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Varuh svoje delo promovira na različne načine, z odnosi, skozi različne komunkacijske kanale in s pomočjo komunikacijskih sredstev.

Na teh straneh je le nekaj gradiv, ki so lahko v pomoč k večjemu razumevanju institucije, pa tudi človekovih pravic in temeljnih svooščin.