Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Stanovanjske zadeve

Delovno pravne zadeve

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes sprejel predstavnici Mladinskega sveta Slovenije, predsednico Anjo Fortuna in vodjo zagovorništva...

Več
Socialna varnost

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na prvi delovni obisk sprejel mag. Ksenijo Klampfer, ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake...

Več
Stanovanjske zadeve

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) v svojih letnih poročilih že več let opozarja na neustrezno urejeno področje stanovanjskih...

Več
Stanovanjske zadeve

Varuh človekovih pravic RS je v sredo, 25. 5. 2016, prejel odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije številka U-I-109/15-14 z dne 19. 5. 2016, s...

Več
Revščina

Brezdomstvo ni več omejeno le na moške srednjih let, temveč se je razširilo tudi na ženske in otroke, je na današnji novinarski konferenci pred...

Več
Stanovanjska razmerja

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v petek, 31. 7. 2015, na novinarski konferenci z namestnikoma mag. Kornelijo Marzel in Ivanom Šelihom...

Več